Το προσωπείο και η σκιά στην αναλυτική ψυχολογία …

Το προσωπείο και η σκιά...

 

Το προσωπείο και η σκιά στην αναλυτική και υπαρξιστική Ψυχολογία

ŞTEFAN BOLEA

Περίληψη Η σχέση μεταξύ αναλυτικής ψυχολογίας και υπαρξιστικής φιλοσοφίας σπάνια διερευνάται, παρά τις ομοιότητές τους. Μοιράζονται σχεδόν τον ίδιο Zeitgeist (πνεύμα) (που φτάνει στο αποκορύφωμά τους μεταξύ 1930 και 1960), καθώς και οι δύο ενδιαφέρονται για το άτομο (der Einzelne στο λεξιλόγιο του Max Seiner) – αντιτίθενται κατά της (μετα) στρουκτουραλιστικής διάλυσης του υποκειμένου. Επίσης τόσο η αναλυτική ψυχολογία όσο και η υπαρξιστική φιλοσοφία έχουν ως θεώρηση ότι το άτομο έχει μια αίσθηση βάθους που είναι συνήθως κρυμμένο, καταπιεσμένο ή κατεσταλμένο. Ο πρώτος σκοπός της εργασίας μας είναι να διερευνήσουμε τον όρο "προσωπείο" κατά την Γιουνγκιανή ψυχολογία, ακολουθώντας τις περιγραφές από τα έργα του Γιούνγκ καθώς και άλλες μελέτες που ανήκουν σε σημαντικούς ψυχολόγους της Αναλυτικής ψυχολογίας όπως: Jolande Jacobi, June Singer, Barbara Hannah, Anthony Stevens, Murray Stein κ.α.

Η έρευνα αυτή θα μας οδηγήσει σε έναν ορισμό της έννοιας « προσωπείο» που μπορεί να αναδομηθεί με όρους Heideggerian: Επειδή το στίγμα του εξωτερικού κόσμου στη σφαίρα της αλλότητας είναι απαραίτητο για τη σύσταση του προσωπείου, μπορούμε να το ορίσουμε ως αυτό το οποίο αποτελείται από τα εξής συστατικά : Being-in-the- world" «είμαι στον κόσμο» -der-Welt-Sein) + "είμαι μαζί με" (Mit-Sein). Επομένως, θα διερευνήσουμε το "προσωπείο" για να παρατηρήσουμε τι είναι ριζικά υπαρξιστικό στην αρχιτεκτονική του. 

Επιπλέον, θα δούμε ότι τόσο ο Γιούνγκ (σε δύο δοκίμια στην αναλυτική ψυχολογία από τα 7 συλλεχθέντα έργα ) όσο και ο Sartre (στο έργο του το «είναι και το μηδέν») συζητούν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία μας πιέζει προκειμένου να ταυτιστούμε με ένα επαγγελματικό «προσωπείο». Το τελευταίο βήμα του πρώτου μας σκοπού θα είναι να συζητήσουμε την ταύτιση μεταξύ του "προσωπείου" και του ««κάποιος» das Man», ακολουθώντας την οπτική του V.D. Zamfirescu, σημειώνοντας επίσης την ομοιότητα μεταξύ Einebnung και Ausgleichung, δύο γερμανικές εκδόσεις της "εξομάλυνσης, προσαρμογής, ισοπέδωσης;;;". 

Είναι ένας νέος τρόπος να εξετάσουμε την έννοια του "προσωπείου", που την αντιλαμβανόμαστε ως "μάσκα": τώρα την έχουμε αναδιαμορφώσει φαινομενολογικά ως "Being in the world" + "Being with" χρησιμοποιώντας τη δηλαδή για να υποδείξουμε την υπαρξιακή έννοια της μη αυθεντικότητας, συγκρίνοντάς την με το «κάποιο» das Man και την «κακή πίστη». Προχωρώντας στο δεύτερο μέρος του άρθρου, θα δώσουμε επίσης έναν νέο ορισμό της σκιάς. Εάν δηλαδή το «προσωπείο» περιγράφεται ως η διεπαφή μεταξύ του Εγώ και του κόσμου (η υπεροχή του «κόσμου» είναι απαραίτητη, όπως θα δούμε), η σκιά μπορεί να αναμορφωθεί συμμετρικά ως η διεπαφή μεταξύ του Εγώ και του βαθύτερου Εαυτού. Θα συγκρίνουμε τη σκιά με την Φροϋδική έννοια του "id" και με την Schopenhauerian έννοια will. Αλλά, το πιο σημαντικό είναι να αναρωτηθούμε (και αυτός είναι ο δευτερεύων σκοπός μας): τι είναι ριζικά υπαρξιστικό στην έννοια της σκιάς; (μια ερώτηση που επίσης συζητήσαμε για το "προσωπείο"). 

Ο Friedrich Nietzsche, ο δεύτερος ιστορικά εκπρόσωπος του υπαρξισμού (μετά τον S. Kierkegaard), μπορεί να μας βοηθήσει δίνοντας δική του οπτική για τη φιλοσοφική έννοια της σκιάς. Υπενθυμίζουμε ότι ο Carl Jung ανέπτυξε την έννοια της σκιάς βασισμένος στο έργο του Νίτσε που γράφτηκε προς το τέλος του 19ου αιώνα, το «Ο περιπλανώμενος και η σκιά του». Ενώ από την άποψη της αναλυτικής ψυχολογίας η σκιά είναι ισοδύναμη με την "κατώτερη προσωπικότητα", από την υπαρξιστική οπτική φαίνεται μια δυναμική ανάμεσα στη σκιά και το φως (με ένα Νιτσενικό τρόπο) δίνοντας έμφαση στην "φωτεινή πλευρά της σκιάς", σαν ένα παράδοξο χαρακτηριστικό ενός σκοτεινού καταπιεσμένου "id". 

Ακολουθώντας τον μετα- Γιουνγκιανό φιλόσοφο Lucy Huskinson η αναλογία μεταξύ του Jbermensch και του Self, μπορεί να συγκριθεί με τη σκιά στον τελευταίο άνθρωπο (der letzte Mensch). Έτσι, στο πρώτο μέρος του άρθρου μας, παρέχουμε μια φαινομενολογική ανακατασκευή του " προσωπείου "μέσα από το στίγμα του εξωτερικού κόσμου και του" άλλου " συγκρίνοντας ταυτόχρονα και τις έννοιες das man και κακή πίστη, και στο δεύτερο μέρος αυτού του άρθρου θα ξαναδούμε τη σκιά από την οπτική των Schopenhauer, Freud και πάνω απ 'όλα του Nietzsche.

Οι έννοιες "προσωπείο" και "σκιά" απομονώνονται κατά κάποιον τρόπο εάν τις δούμε κυρίως μέσω των αυτοαπορροφητικών φακών της απλής ψυχολογίας: γενικά, εάν τα διαβάσουμε μέσα από την ιστορία της φιλοσοφίας και πιο συγκεκριμένα από τον υπαρξισμό του δεκάτου ενάτου και του εικοστού αιώνα , μπορούμε να τις δούμε από ένα νέο πρίσμα, ως έγκυρες φιλοσοφικές έννοιες σε ένα (μετά) μοντέρνο διάλογο στη διαμάχη μεταξύ του «είναι» και της «ουσίας» .

Το προσωπείο του Jung και η έννοια της υπαρξιακής αυθεντικότητας

Το προσωπείο είναι "η μάσκα του ηθοποιού". Κάποιο είδος αντίθεσης ανάμεσα στο αντικείμενο και το υποκείμενο γενικά και συγκεκριμένα μια αρχέτυπη μάσκα όπου με τη χαρακτηριστική της φωνή αποτελεί την οντολογική σύσταση του προσωπείου: Ο Jung την όρισε ως το "ατομικό" + "εξωτερικό” ...κόσμος" ή το "ατομικό" + "άλλος". Το " προσωπείο ... είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας ως προς το τι πρέπει να κάνει κάποιος ως προς το φαίνεσθαι " ή "ένα ατομικό σύστημα προσαρμογής” ή γενικά του τρόπου με τον οποίο το άτομο αναλαμβάνει να μεταχειριστεί τον κόσμο ". Δηλαδή , «Το προσωπείο είναι αυτό που στην πραγματικότητα δεν είναι κάποιος, αλλά που πιστεύει ότι οι άλλοι νομίζουν ότι είναι. " Το προσωπείο είναι στην ουσία μια ψευδαισθητική προβολή του «είναι» του ατόμου ("εκείνη που ... Κάποιος δεν είναι"), μια αποδοχή της «προσποιητικότητας» η οποία (και απαιτείται) από τον άλλο, και η οποία γίνεται πιστευτή ασυνείδητα ακόμη και από το ίδιο το άτομο («αυτό ... που ο ίδιος ... νομίζει ότι είναι »). Κάποιος μπορεί ακόμα και να ερωτευτεί το προσωπείο του, ενώ τόσο το «εγώ» όσο και η «σκιά» του υποφέρουν λόγω της μεγάλης ποσότητας ενέργειας που χρειάζεται για να διατηρηθεί η μάσκα. "Το προσωπείο είναι ... ένα λειτουργικό συγκρότημα που δημιουργείται για λόγους" προσαρμογής ή προσωπικής ευκολίας ... Το προσωπείο με λίγα λόγια ενδιαφέρεται αποκλειστικά με τη σχέση του με τα αντικείμενα.

Το προσωπείο μεσολαβεί μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου, ανάμεσα στα ίχνη (αποτυπώματα) του ασυνειδήτου και τα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου. Δηλαδή τo αποτύπωμα του ατόμου στον κόσμο1 και σε σχέση με την αλλότητα2, και έτσι φαίνεται ότι το «έξω» του ατόμου γίνεται πιο σημαντικό από το «μέσα». Αυτός είναι και ο λόγος που κάποιος δεν χρειάζεται το προσωπείο του όταν είναι μόνος του , και επίσης παρατηρείται ότι όταν απομονώνεται κάποιος το προσωπείο του χάνεται.

Το προσωπείο ονομάζεται με άλλα λόγια το κοινωνικό αρχέτυπο που εξηγεί την συγκρότηση του επικρατούν κόσμου. Τουλάχιστον σε ένα συνειδητό επίπεδο, είμαστε συνήθως ειλικρινείς με τον εαυτό μας, και πολλές φορές δεν αισθανόμαστε ένοχοι όταν λέμε ψέματα σε άλλους ανθρώπους. "Υπάρχει πάντα μια προτίμηση του ποιου προσωπείου θα προβάλλουμε, γιατί είναι σαν ένα είδος βιτρίνας καταστήματος στην οποία παρουσιάζουμε τα καλύτερα προϊόντα μας." Σαν ένας "φράχτης" που έχει σχεδιαστεί αφενός για να κάνει μία συγκεκριμένη εντύπωση στους άλλους, αφετέρου, αποκρύπτει την αληθινή φύση του ατόμου. 

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια διπλή τελεολογία του προσωπείου:

α) Μία θετική: Στην οποία οι μάσκες που προβάλουμε επηρεάζουν τους άλλους, ώστε να λάβουν θαυμασμό ή φθόνο;

β) Μία αρνητική: Όπου οι μάσκες συχνά κρύβουν ένα πανούργο Εγώ ή μια βίαιη σκιά.

Η ταύτιση της ταυτότητας του ατόμου με το προσωπείο του είναι - σύμφωνα με τον Jung - ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί κανείς να κάνει στο δρόμο προς την εξατομίκευση:

" Η ταυτότητα κάποιου μέσω ενός αξιώματος ή ενός τίτλου είναι πολύ ελκυστική, και για αυτό ακριβώς τόσοι πολλοί άνδρες δεν έχουν τίποτα περισσότερο πέρα από τη διάκριση που τους προσδίδει η κοινωνία. Ωστόσο υπάρχει μια ματαιότητα όταν κοιτάμε την προσωπικότητα πίσω από αυτό το κέλυφος. Κάτω από όλα τα στρώματα θα βρεθεί ένα μικρό αξιολύπητο πλάσμα ". "Η μάσκα της ψυχής" μπορεί να μεγαλώσει στη σάρκα μας και τότε σε αυτή την περίπτωση είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει κανείς το διαχωρισμό μεταξύ του προσωπείου και του Εγώ : "Ο Μόνος κίνδυνος είναι αυτός: ότι ταυτίζουμε το προσωπείο μας με την ταυτότητά μας – Ο καθηγητής με το βιβλίο του, ο τενόρος με τη φωνή του. Έπειτα η ζημιά γίνεται ... Σαν o χιτώνας της Δηιάνειρας3 να αναπτύσσεται γρήγορα στο δέρμα μας. 

"Ο Jung μας προειδοποιεί ότι υπό την οπτική του Εαυτού «είναι λάθος να ταυτιστούμε με το προσωπείο μας» Ωστόσο, οι κάτω από την κοινωνική πίεση των άλλων του κόσμου, αναγκαζόμαστε να ταυτιστούμε με ένα επαγγελματικό προσωπείο, και αυτό το πληρώνουμε ακριβά:

«Η κοινωνία αναμένει από κάθε άτομο να παίξει το κομμάτι που του έχει ανατεθεί όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι ώστε πχ αν κάποιος που είναι πρόεδρος δεν θα πρέπει να εκτελεί μόνο τις επίσημες λειτουργίες του αντικειμενικά, αλλά θα πρέπει ανά πάσα στιγμή και υπό όλων των συνθήκων να διαδραματίζει τον ρόλο του άρχοντα με έναν άψογο τρόπο. Η κοινωνία το απαιτεί ως ένα είδος εγγύησης. Ο καθένας δηλαδή θα πρέπει να παραμένει στη θέση του, εδώ ένας τσαγκάρη, εκεί ένας ποιητής. Κανείς δεν αναμένει να είσαι και τα δύο. Ούτε είναι σκόπιμο να είσαι και τα δύο, γιατί αυτό θα ήταν "Περίεργο". Ένας τέτοιος άνθρωπος θα ήταν "διαφορετικός" από τους άλλους ανθρώπους, και φυσικά όχι τόσο αξιόπιστος ... Η κοινωνία είναι πεπεισμένη ότι μόνο o τσαγκάρης που δεν είναι ποιητής μπορεί να προσφέρει πραγματικά (εργατικά) παπούτσια».

Αν το δούμε διυποκειμενικά , φαίνεται ότι ο φόβος για τον άλλο κρύβει στην ουσία μια αποστροφή προς το Εγώ του άλλου. Εκτός από την κόλαση της μάσκας εκρήγνυται ταυτόχρονα ένα ηφαίστειο, ένα άνομο χάος που μοιάζει με το Φροϋδικό id. Η δικτατορία του προσωπείου επαναπροσδιορίζει τον Εαυτό μέσω της λειτουργικότητάς του: Η ταυτότητα ενός ατόμου με ένα ανεπαρκή προσωπείο θεωρείται ως μη ανθρώπινη, «ξένη» που δεν έχει καμμία «ασπίδα ενάντια στις προβολές των άλλων». Μια παρόμοια ρητορική βρίσκουμε και στο «είναι και το μηδέν» του Σάρτρ ως προς το επαγγελματικό προσωπείο:

Οι φροϋδικη έννοια της απώθησης * Verdrängung + και της αντίστασης [Widerstand] μπορούν να μας αναδείξουν τον μηχανισμό της σκιάς: 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ

«Από μια άποψη , η σκιά είναι η κατώτερη συνιστώσα της προσωπικότητας και κατά συνέπεια καταπιέζεται μέσω της απώθησης ". Το Εγώ δε θέλει να δεχτεί το περιεχόμενο της σκιάς: "Η σκιά προσωποποιεί όλα όσα το υποκείμενο αρνείται να αναγνωρίσει στον εαυτό του ". Δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου στη σκιά: Η σκιά είναι ο κρυμμένος και αρνούμενος αδερφός μου, είναι "το πράγμα που [κάποιος] δεν επιθυμεί να είναι". Επιπλέον, η σκιά συνίσταται "όχι μόνο σε μικρές αδυναμίες και κουσούρια, αλλά σε ένας θετικώς προσκείμενο δαιμονικό δυναμισμό". Η σκιά είναι δηλαδή, κατανοητή ως η "Καρδιά του σκότους μέσα στο εγώ", είναι ο εσωτερικός διάβολος που έχουμε στο υπόγειο της ύπαρξής μας, φοβούμενοι την επιθετικότητα και τη δύναμή της. 

Φοβόμαστε αυτη την εσωτερη ύπαρξη μας , γι 'αυτό και αναζητάμε διεξόδους από τον εαυτό μας, μέσω του προσωπείου μας , στο «αυτοί» ή στην κακή πίστη. Αλλά το προσωπείο μας είναι ένα είδος ψεύτικης αντανάκλασης , ενώ «η σκιά ... είναι το αντίθετο προσωπείου μας » . Η σκιά, είναι «η σκοτεινή, αδρανής και καταπιεσμένη πλευρά του συγκροτήματος του εγώ», «το μέρος της προσωπικότητας που έχει απωθηθεί για χάρη του ιδεώδους εγώ », είναι το πρώτο βήμα στο μονοπάτι της εξατομίκευσης. «Δεν υπάρχει εξέλιξη εκτός εάν η σκιά γίνει αποδεκτή» . Εάν το προσωπείο ήταν η διεπαφή μεταξύ του Εγώ και του κόσμου, η σκιά θα ήταν – με Γιουνγιανούς όρους - η διεπαφή μεταξύ του Εγώ και του εσώτερου Εαυτού. Φτιάχνουμε με αλλά λόγια το εξωτερικό μας φαίνεσθαι με το προσωπείο και την εσωτερικότητα μας με τη σκιά.

Αλλά Ποιοι είμαστε πραγματικά; Πιθανόν η κατανόηση του ποιοι είμαστε να είναι κάτι το τρομακτικό. "Είναι μια σπάνια και καταστροφική εμπειρία για κάποιον το να έρθει αντιμέτωπος με το ίδιο του το είναι ", να πει Tat Twam Asi ("εσύ είσαι αυτός" στα σανσκριτικά ) τον εσωτερικό του δαίμονα. Ο Jung μας λέει στην ουσία ότι η σκιά αντιστοιχεί με το ασυνείδητο του Φρόυντ.

"Το προσωπικό ασυνείδητο περιέχει χαμένες αναμνήσεις, οδυνηρές ιδέες που απωθούνται (δηλαδή, είναι ξεχασμένες του σκοπού), υποσυνείδητες αντιλήψεις, με τις οποίες εννοούμε τις αισθητηριακές αντιλήψεις οι οποίες δεν ήταν αρκετά ισχυρές για να φτάσουν στη συνείδηση καθώς και οποιαδήποτε περιεχόμενο που δεν έχει ακόμη φτάσει στη συνείδηση. Αυτό αντιστοιχεί στην εικόνα της σκιάς που συναντάται συχνά στα όνειρα. » 

Θα μπορούσαμε να πούμε, χρησιμοποιώντας έναν πιο τεχνικό όρο από τη δεύτερη θεωρία του Freud που περιγράφει την ψυχή, ότι η σκιά αντιστοιχεί στο id. "Είναι το σκοτεινό, απρόσιτο μέρος της προσωπικότητάς μας ... Προσεγγίζει δηλαδή το id με τις εξής αναλογίες: Αυτό που ονομάζουμε χάος, ένα καζάνι γεμάτο διεγέρσεις.

"Ο ορισμός του Freud αντικατοπτρίζει την ερμηνεία του Schopenhauer για το will:« Το will είναι εξίσου άγριο και ορμητικό, όπως και η δύναμη που εμφανίζεται στον καταρράκτη, στην πραγματικότητα είναι, όπως γνωρίζουμε, τελικά ταυτόσημο με αυτό " Ως εκ τούτου, η σκιά θα ήταν "ένα καζάνι γεμάτο αιφνιδιαστικές διεγέρσεις" ή "ένας ορμητικός καταρράκτης", δηλαδή θα βρίσκαμε μεταφορες που προσδιορίζουν την τεράστια ασυνείδητη πηγή ενέργειας του εσωτερικού μας κόσμου.

Η πηγή προέλευσης της σκιάς του Jung δεν είναι ωστόσο φροϋδική , είναι πιθανότερο να έχεις επιρροές από το έργο του Νίτσε. Οι σύντομοι διάλογοι του Nietzsche στο έργο του «Ο περιπλανώμενος και τη σκιά του» παρουσιάζει την αρχική απεικόνιση της σκιάς, την ασάφεια, την απόλαυση και τη μυστηριώδη πυκνότητα:

Η Σκιά: Φάνηκε σαν να ήμασταν πολύ κοντά σε σας για να επιτρέψουμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας.

Ο περιπλανώμενος: Ιδιαίτερα ευγενικό ! Πολύ τρυφερό! Αχ, οι σκιές είναι «καλύτεροι άνθρωποι» από εμάς, αντιλαμβάνομαι.

Η σκιά: Και όμως μας λένε "ενοχλητικές" - εμείς, που καταλαβαίνουμε τουλάχιστον ένα πράγμα καλά: πώς να σιωπά κανεις και πώς να περιμένει - κανένας Άγγλος δεν το καταλαβαίνει καλύτερα. Είναι αλήθεια ότι μας βρίσκετε πολύ, πολύ συχνά πίσω από τους ανθρώπους, αλλά δεν είμαστε υποταγμένοι σε αυτούς. Όταν ένας άνθρωπος αποφεύγει το φως, τον αποφεύγουμε: μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, η ελευθερία μας επεκτείνεται.

Ο περιπλανώμενος: Αχ, αλλά το φως αποφεύγει τους ανθρώπους πολύ πιο συχνά, και στη συνέχεια τους εγκαταλείπετε και εσείς.

Η Σκιά: Είναι πολύ επώδυνο να σας εγκαταλείψω: πολύ περισσότερο το να είσαι άνθρωπος σημαίνει και να μένουμε στο σκοτάδι , διότι αυτό που είμαστε δεν μπορεί πάντα να βρίσκεται στην επιφάνεια.

α) Ο Εαυτός είναι ο αληθινός δικαστής της σκιάς, είναι ο φάρος στο βασίλειο του σκότους, του σωτηριολογικό σύμβολο στην κόλαση του ασυνείδητου. Είμαστε ταξιδιώτες στον άξονα Ego-Self (Edinger) και η ενσωμάτωση της σκιάς μπορεί να είναι το πρώτο μας βήμα. Κάποιος θα μπορούσε να πει σχεδόν ότι το ψεύτικο φως του προσωπείου μας κρύβει την πλουτωνική πλευρά της σκιάς. Αντίθετα, το πυκνό σκοτάδι της σκιάς είναι απλά μια κάλυψη για την υπέροχη λάμψη του Εαυτού.

β) Εάν η σκιά ήταν το κατώτερο στοιχείο του εαυτού μας, κάθε απώθηση και άγνοιά μας θα μπορούσε να γίνει κατανοητή. Αλλά η σκιά έχει επίσης μια φωτεινή πλευρά (αυτό που ο Νίτσε ονομάζει "φως", και αυτό είναι το δευτερεύον του νόημα), στο οποίο περιέχεται μεγάλη ποσότητα αχρησιμοποίητης ενέργειας, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Δεν "αποτελείται μόνο από ηθικά κατακριτέες τάσεις, αλλά παρουσιάζει επίσης πολλές καλές ιδιότητες, όπως κανονικά ένστικτα, κατάλληλες αντιδράσεις, ρεαλιστικές γνώσεις, δημιουργικές παρορμήσεις" . 

Η ανακάλυψη και η ενσωμάτωση της σκιάς είναι μια διαδικασία απαραίτητη για το την αυτό- εξέλιξη του ατόμου. Η σκιά "περιέχει ακόμη και παιδικές ή πρωτόγονες ιδιότητες που θα τονώσουν και θα εμπλουτίσουν την ανθρώπινη ύπαρξη" . Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο δυναμικό της λίμπιντο που κατοικεί στη σκοτεινή και πυκνή σκιά, ο Jung ισχυρίστηκε ότι "η σκιά είναι 90 τοις εκατό το καθαρό χρυσό ". Επομένως, βλέπουμε ότι η σκιά είναι μια ψεύτικη κατωτερότητα, που περιέχει αυθεντικές δυνατότητες για την επίτευξη εξατομίκευσης. Ανατρέποντας τον αλχημικό αφορισμό που αναφέρει ο Jung, κάποιος θα μπορούσε να πει: "Γιε μου, απομακρυνθείτε από την ακτίνα της σκιάς!"

Η σύσταση της σκιάς για τον Nietzsche και τον Jung έχει ακόμα ένα βαθύτερο επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Lucy Huskinson ότι το Übermensch (Υπεράνθρωπος) και ο Εαυτός είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, ποιο είναι Νιτσεϊκό ισοδύναμο της Γιουνκιανής σκιάς; Υπενθυμίζοντας ότι η σκιά κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» ("Με σένα προσπαθούσα να εισέλθω στα όλα τα απαγορευμένα, τα απαίσια, τα απόμερα ... Τίποτα εκεί δεν είναι αληθινό, όλα επιτρέπονται": έτσι μιλούσα στον τον εαυτό μου. Και ρίχτηκα στα πιο κρύα νερά, με κεφάλι και καρδιά...), η πιο ενδιαφέρουσα προσωποποίηση της σκιάς βρίσκεται στο έργο του «ο τελευταίος άνθρωπος». 

Το αριστούργημα του Nietzsche βασίζεται στην αντίθεση μεταξύ Übermensch και του τελευταίου ανθρώπου, δηλαδή αυτό του «να υπερνικάς το είναι σου » είναι ικανό για να παραβείς και να ξεπεράσεις την ανθρώπινη φύση και να γίνεις ως κάποιος που αρνείται να συνειδητοποιήσει τις εγγενείς δυνατότητες του ανθρώπινου είδους, σύροντας τον εαυτό έξω από το επιτρεπτό είναι του.