Οφέλη ψυχοθεραπείας :
Μια σε βάθος χρόνου ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση και τη διαχείριση :

1. Των συναισθηματικών μας διαταραχών , άγχος , κατάθλιψη , φοβίες κλπ.
2. Των διαπροσωπικών μας σχέσεων , έτσι ώστε να εμπλεκόμαστε σε σχέσεις με πιο λειτουργικό και λιγότερο τραυματικό τρόπο.
3. Των επαγγελματικών μας θεμάτων καθώς η αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας επηρεάζει την επαγγελματική ταυτότητα και συμπεριφορά μας.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τα συναισθηματικά προβλήματα και αδιέξοδα καθώς είναι μια σημαντική βιωματική διυποκειμενική διαδικασία η οποία έχει στόχο να επανασυνθέσει το τραυματισμένο και πολλές φορές κατακερματισμένο “εγώ” μας….

Κάθε σύμπτωμα εμπεριέχει ένα νόημα , ένα συμβολισμό τον οποίο θα πρέπει να ανακαλύψουμε μέσα απο την ομιλούσα, συνειρμική, διαδικασία της θεραπείας…
Βέβαια η διαδικασία δεν πάντα ευχάριστη καθώς σε αυτή την συνειρμικά ομιλούσα διαδικασία ξανά έρχονται στην επιφάνεια δύσκολα συναισθήματα που έχουμε απωθήσει . Ωστόσο σύντομα αυτά τα συναισθήματα γίνονται διαχειρίσιμα και αποκτούν νόημα.

Οφείλουμε στον εαυτό μας μια τέτοια εμπειρία αν θέλουμε μια ζωή πιο ικανοποιητική και διαχειρίσιμη. Αν θέλουμε να έχουμε έναν με πιο ενεργητικό ρόλο στη ζωή . Αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως προσφέρεται μέσα από το διυποκειμενικό θεραπευτικό δεσμό. Οφείλουμε μια τέτοια επένδυση η οποία είναι ένα σημαντικό δώρο για όλους αλλά απολύτως απαραίτητη για αυτόν που δυσκολεύεται στην καθημερινότητα του…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *